Boerderij “De Haver” is een karakteristieke Groninger Herenboerderij die aan het Boterdiep tussen Bedum en Onderdendam ligt. Echter wordt het pand al jaren niet meer gebruikt als boerderij. Ondanks het schuuroppervlak van circa 1600 m2, is het gebouw niet meer geschikt voor de moderne agrarische bedrijfsvoering.

Bestemmingsplan-technisch liggen er vaak vele beperkingen, wat de herbestemming van het pand een grote uitdaging maakt. Als de economische grondslag onder het bouwwerk verdwenen is, ligt verpaupering op de loer. Onderhoud is alleen betaalbaar als het pand een “geldmotor” huisvest.

Gemeenten en agrariërs zijn vaak terughoudend met het verlenen/verkrijgen van een monumentenstatus, omdat het bedrijven kan belemmeren in de bedrijfsvoering of nieuwe ondernemers kan afschrikken. Daarnaast zijn actuele zaken als de verplichte asbestsanering voor boerderijdaken en stikstofproblematiek voor agrariërs eerder bedreigingen dan kansen. Voeg daarbij in Groningen de aardbevingsproblematiek toe en we hebben een mix waarin het in stand houden van het agrarisch erfgoed bijna onmogelijk is. Veel van deze panden en hun bewoners zitten daarom in een spagaat. Nu dit kapitale pand in handen is gekomen van de Stichting het Groninger Landschap, mogen wij bijdragen aan de restauratie en is het voor de komende tientallen jaren gered.

Wij hebben al vele jaren een goede band met de stichting, die van landschap- en natuurbeheerder, steeds vaker ook erfgoedbeheerder is geworden. Zo hebben wij enkele jaren geleden voor de stichting ook de luchtwachttoren in Warfhuizen mogen restaureren. Met de restauratie van “De Haver” worden de goede banden nogmaals aangehaald.

 

Over de restauratie van "de Haver" staat een mooi stukje in het Dagblad van het Noorden:

Herstellen de Haver Onderdendam

 

Mochten deze niet leesbaar zijn, dan hieronder ook het artikel in PDF.

de Haver voorpagina

de Haver DvhN

De Haver Onderdendam.jpg