MVO - beleid Duurzaamheid

Beleid duurzaamheid binnen Brands Bouw BV

Duurzaam denken en handelen heeft nu en in de toekomst onze oprechte aandacht en inzet. Dit komt niet alleen terug in onze bouwoplossingen, maar ook in de organisatie van het bouwproces en de wijze waarop wij met onze klanten, medewerkers en omgeving omgaan. Zo is Brands Bouw in het bezit van een Chain-of-Custody-certificaat.

Brands Bouw BV wil met het MVO-beleid onder meer een optimale situatie bereiken tussen duurzaamheid en kosten. We doen dit door te ontwikkelen en te bouwen met oog voor mens, milieu en continuïteit van de onderneming (people, planet, profit).
Zo heeft Brands Bouw BV MVO-teams opgericht die invulling geven aan onze MVO-doelstellingen. Een team bestaat uit vertegenwoordigers uit beide vestigingen van Brands Bouw BV. De coördinatie van de MVO-teams ligt bij onze KAM-manager.

De medewerkers van Brands Bouw BV worden door middel van workshops (kantoorpersoneel) en toolboxmeetingen (bouwplaatsmedewerkers) voorgelicht en getraind met betrekking tot MVO. Tijdens de functioneringsgesprekken is dit ook een onderdeel van het gesprek.

Ook kent Brands Bouw BV een stuurgroep MVO waarin naast de vertegenwoordiging vanuit de directie, alle disciplines van voorbereiding en uitvoering vertegenwoordigd zijn. Vanuit deze stuurgroep worden projecten opgezet als ‘de maand van het afval’ of ‘de maand van de energiebesparing’, om onze mensen bewust te maken van deze aspecten.

Jaarlijks wordt door de KAM-manager een MVO-verslag opgesteld waarin de resultaten van het afgelopen kalenderjaar worden beschreven. Het MVO-verslag wordt met de directie besproken en op basis daarvan worden doelstellingen voor het komende jaar vastgesteld.

Download MVO Rapportage PDF