MVO - beleid Duurzaamheid

Beleid duurzaamheid binnen Brands Bouw BV

Duurzaam denken en handelen heeft nu en in de toekomst onze oprechte aandacht en inzet. Dit komt niet alleen terug in onze bouwoplossingen maar ook in de organisatie van het bouwproces en de wijze waarop wij met onze klanten, medewerkers en omgeving omgaan.

Brands Bouw wil met haar MVO-beleid onder meer een optimale situatie bereiken tussen duurzaamheid en kosten. We doen dit door te ontwikkelen en te bouwen met oog voor mens, milieu en continuïteit van de onderneming (people, planet, profit). Zo heeft Brands Bouw een MVO-team opgericht die invulling geeft aan onze MVO-doelstellingen. Het team bestaat uit vertegenwoordigers van onze vestigingen en de coördinatie ligt bij onze KAM-manager.

De medewerkers van Brands Bouw worden door middel van workshops en toolbox bijeenkomsten voorgelicht en getraind met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit is ook een onderwerp dat jaarlijks wordt besproken tijden de functioneringsgesprekken.

Daarnaast hebben wij een stuurgroep MVO waarin naast de vertegenwoordiger vanuit de directie, alle disciplines van voorbereiding en uitvoering vertegenwoordigd zijn. Vanuit deze stuurgroep worden projecten opgezet als ‘de maand van het afval’ of ‘de maand van de energiebesparing’, om onze werknemers bewust te maken van de desbetreffende onderwerpen.

Jaarlijks wordt door de KAM-manager een MVO-verslag opgesteld waarin de resultaten van het afgelopen kalenderjaar worden beschreven. Het MVO-verslag wordt met de directie besproken en op basis daarvan worden de doelstellingen voor het komende jaar vastgesteld.