Aan de Grote Rozenstraat in Groningen wordt hard gewerkt aan de restauratie en groot onderhoud van het exterieur van drie prachtige en alom bekende locaties van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Bij de werkzaamheden aan de bestaande leibedekking en zinken daken worden zogenaamde trotseerloodjes gebruikt. Een trotseerloodje is een stukje lood dat wordt gebruikt bij loden bekleding van daken om spijkers waarmee het loodwerk is bevestigd af te dekken om inwatering tegen te gaan. De trotseerloodjes werden in vroegere tijden ook gebruikt als een soort visitekaartje van de loodgieter door plaatjes te gieten voorzien van zijn naam of initialen en vaak met zijn gereedschap als afbeelding. Anno 2020 hebben we nu ons eigen Brands Bouw Trotseerloodje met het jaar van oprichting van ons bedrijf (1939). Met dank aan Paul Visscher van De Andere Leidekker.

RUG Trotseerloodje