Op 1 januari 2024 wordt de Wet Kwaliteitsborging ingevoerd. Binnen Brands Bouw zijn we al geruime tijd bezig ons hierop voor te bereiden. Momenteel zijn we in Gasselternijveen al bezig met ons 3e proefproject, na twee eerdere proefprojecten succesvol te hebben afgerond. Afgelopen week hebben we een vervolg gegeven aan onze samenwerking met WTT Kwaliteitsborging middels het sluiten van een raamovereenkomst. Tevens stond er een trainingsmiddag Wkb op het programma voor onze projectleiders en werkvoorbereiders, verzorgd door Jan Nijzink van WTT. Samen staan we voor kwaliteit van onze projecten!

Tekenmoment WKB.jpeg Voorlichting WKB.jpg