Missie, visie en strategie

De missie van Brands Bouw groep is

Wij willen een klantgericht familiebedrijf zijn waarbij kwaliteit en duurzaamheid ten grondslag liggen bij alle bouwprojecten en ontwikkelingen

De visie van Brands Bouwgroep luidt als volgt:

Brands Bouwgroep wil haar klanten en afnemers hoogwaardige, duurzame oplossingen bieden waarbij de klant te allen tijde ontzorgd wordt. Daartoe leveren wij organisatievermogen, flexibiliteit, kennis, productiecapaciteit en vakkundigheid om samen met onze partners te bouwen aan de toekomst. Brands Bouwgroep stelt zich als doel om de organisatie communicatief, betrokken en kwalitatief op te bouwen. Hiermee creëren wij voor de klant, maar ook voor de medewerkers, een (leer)bedrijf waarmee en waarin het prettig werken is voor nu en later.